ΠΑΛΗ ΤΩΡΑ ενάντια στον Καλλικράτη μαζί με το ΚΚΕ! ΠΑΛΗ ΤΩΡΑ για ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και υπεράσπιση των θέσεων εργασίας στους δήμους, ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Σε ιδιώτες υπηρεσίες δήμων με ενέχυρο τα τέλη που πληρώνει ο λαός!

Το δρόμο για εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων υπηρεσιών των δήμων ανοίγει η συγκυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχτές στη Βουλή και έχει τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών». Το νομοσχέδιο με τα 80 άρθρα έρχεται να κάνει τις απαραίτητες για το κεφάλαιο προσαρμογές στον «Καλλικράτη» ώστε να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά η Τοπική Διοίκηση ως κομμάτι του αστικού κράτους.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που φέρνει το νομοσχέδιο αφορούν τους τομείς της καθαριότητας και του φωτισμού και γενικά όποια υπηρεσία θεωρείται ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ. Δηλαδή, σχετίζονται με ανάγκες του λαού, για τις οποίες ήδη φορολογείται και πληρώνει.

Μόνο που τώρα, οι δήμοι θα βάζουν ως ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού – που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ – και θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ αυτά τα εγγυημένα έσοδα. Με δεδομένο δε ότι τέτοιες υπηρεσίες, που θεωρούνται από τις βασικές σε έναν δήμο, θα παραχωρούνται σε ιδιώτες, είναι προφανές ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στους δήμους θα βρεθούν στον «αέρα»…

Συγκεκριμένα, το άρθρο 45 του νομοσχεδίου αναφέρει: «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη».

Το έδαφος, λοιπόν, που έχουν να δράσουν οι ιδιώτες είναι αρκετά αποδοτικό, αφού σε πλείστους δήμους τα ανταποδοτικά τέλη και γενικώς τα τέλη και πρόστιμα είναι όχι απλά αυξημένα αλλά αποτελούν την κυρίαρχη πηγή εσόδων τους.

Για παράδειγμα:

— Ενας δήμος υπογράφει σύμβαση με μια επιχείριση και της αναθέτει την αποκομιδή των απορριμμάτων, «πατώντας» πάνω στην οικονομική αδυναμία να συντηρήσει και να επισκευάσει τα απορριμματοφόρα, να λειτουργήσει τα πλυντήρια για τους κάδους απορριμμάτων ή επειδή έχει μειωθεί το προσωπικό. Η συμφωνία κλείνει ως εξής: Ο επιχειρηματίας κάνει το έργο και στη συνέχεια εισπράττει ο ίδιος απευθείας από τη ΔΕΗ τα ανταποδοτικά τέλη που έχει επιβάλει ο δήμος και έχει πληρώσει η λαϊκή οικογένεια μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

— Το ίδιο ισχύει με το φωτισμό σε δρόμους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, για τον οποίο το άρθρο του νομοσχεδίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Τα τελευταία χρόνια πολλοί δήμοι ανέθεταν σε εταιρείες την αντικατάσταση στις λάμπες, με άλλες ειδικές χαμηλής ενέργειας. Ομως, λόγω των δραστικών περικοπών από το κεντρικό κράτος δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ποσά που είχαν συμφωνηθεί. Αλλες φορές δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έπαιρναν για να πληρώσουν τους εργολάβους. Ετσι, αυτό το έργο «πάγωσε». Τώρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρούν σε συμφωνία με τους δήμους με ενέχυρο τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και να εισπράττουν το ποσό από τη ΔΕΗ.

`Η δάνειο ή ιδιώτες…

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται πως η κυβέρνηση θέλει να διασώσει… τους δήμους από το δανεισμό για την άσκηση αρμοδιοτήτων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Λένε, δηλαδή, ότι οι δήμοι έχουν δύο επιλογές για να παρέχουν υπηρεσίες: `Η δανεισμό ή ενεχυρίαση των εσόδων τους και παράδοση των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το μάρμαρο το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες. Και αυτό είναι ενδεικτικό του ρόλου που παίζει η Τοπική Διοίκηση.

Σε άλλο σημείο της εισηγητικής έκθεσης αναφέρεται πως η επιλογή αυτή θα διευκολύνει την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης «Jessica». Επιχειρείται, δηλαδή, η άσκηση μιας σταθερής και αναγκαίας υπηρεσίας προς τους δημότες, όπως η καθαριότητα, να ανατεθεί σε κοινοτικούς πόρους και εργαλεία, τα οποία διατίθενται μόνο εφόσον μπορούν να επιφέρουν επιπλέον έσοδα και προϋποθέτουν σύμπραξη με επιχειρηματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα «Jessica», στο οποίο προτρέπει τους δήμους η κυβέρνηση, έχει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών, αυτά να φέρνουν έσοδα.

Η συγκεκριμένη επιλογή διευκολύνει δημάρχους που υποστηρίζουν τον εξορθολογισμό των δαπανών του δήμου τους ή την περιβόητη «οικονομική αυτοτέλεια», που συνεπάγονται περικοπές σε προσωπικό, απολύσεις, κατάργηση ή περαιτέρω περικοπές σε υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής.

Κυβέρνηση και δήμαρχοι συμπλέουν στο ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους θα σβήσει και σ΄αυτό το πλαίσιο αναζητούνται διέξοδοι ώστε να εκτελούνται υπηρεσίες με την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή επιχειρηματικών σχημάτων. Και οι ευθύνες των δημάρχων είναι τεράστιες γι’ αυτό.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δεκάδες γνωστά ή λιγότερο γνωστά τέλη και φόροι ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως: Καθαριότητας και Φωτισμού, Χρήσης Κτημάτων, Εργων ή Υπηρεσιών, Κοινόχρηστων Χώρων, Διαφημίσεων, Στάθμευσης Οχημάτων, Εκδοσης Αδειών Οικοδομών, Εκμετάλλευσης Λατομείων Αδρανών Υλικών, Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, καθαριότητας λαϊκών αγορών, λουτρών και αφοδευτηρίων, χρήσεως αποβαθρών επιβατών και εμπορευμάτων κ.ά.

Πηγή: Ριζοσπάστης

Πρόγραμμα περιοδειών του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα περιοδειών του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου, Ανδρέα Καραβίδα, πατώντας εδώ.

ΣΧΟΛΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 16 Δεκέμβρη 2013 αποφάσισε, έπειτα από εισήγηση τις Λαϊκής Συσπείρωσης, να μην ασκήσει έφεση εναντίον της απόφασης δικαστηρίου που δικαίωνε τους συμβασιούχους εργαζόμενους του Δήμου και τους επανέφερε στην εργασία τους.

Σε αντιδιαστολή όμως αυτών των αποφάσεων, τη Δευτέρα 17/02 και την Τρίτη 18/02 οι 72 εργαζόμενοι που έπρεπε να βρίσκονται κανονικά στην εργασία τους βρέθηκαν μετέωροι με πλήρη ευθύνη της διοίκησης, η οποία, αντί να υπογράψει την εντολή για την πληρωμή των εργαζόμενων και την εντολή για να συνεχίσουν στη εργασία τους, μετάθεσε την ευθύνη στους ίδιους τους υπαλλήλους.

Η άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων, που είχαν από την αρχή στο πλευρό τους το Συνδικάτο εργαζομένων στους ΟΤΑ και τη Λαϊκή Συσπείρωση, η άσκηση πίεσης και η παράσταση διαμαρτυρίας στο δήμαρχο,  έδειξε πως υπάρχει τρόπος οι εργαζόμενοι να βρίσκονται κανονικά στις δουλειές τους, αρκεί να υπάρχει μια αγωνιστική ετοιμότητα για όλες τις εξελίξεις που τρέχουν με ιλλιγγιώδη ταχύτητα και όχι η ανάθεση στους νομικούς χειρισμούς και τη στάση αναμονής που τους προτείνουν.

Καλούμε τους εργαζόμενους στον Δήμο και συνολικά τους εργαζόμενους και το λαό της περιοχής μας σε επαγρύπνηση  και ετοιμότητα μέχρι και την τελεσίδικη  απόφαση στις 17 Μαρτίου να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά. Καλούμε όλο τον Ζωγραφιώτικο λαό και όλους τους εργαζόμενους του δήμου ανεξαρτήτως συμβάσεων και σχέσης εργασίας  να παλέψουν μαζί, για ενιαία μόνιμη και σταθερή εργασία.

Πρόσκληση σε συζήτηση για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στους παιδικούς σταθμούς

Η Λαϊκή Επιτροπή Ζωγράφου και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Ζωγράφου σε καλούν τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις  7:00 μμ στα γραφεία τους ,Περιάνδρου 18, ώστε άμεσα να οργανώσουμε την πάλη μας για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα φιλοξενούν τα παιδιά μας παρέχοντας την απαραίτητη προσχολική αγωγή.

  • Μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό ( ελάχιστοι μόνιμοι εργαζόμενοι πλέον, πληθώρα δίμηνων και πεντάμηνων συμβάσεων, εργαζόμενοι από Μ.Κ.Ο. κτλ)
  • Ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στην πλειοψηφία τους.
  • Ελλείψεις ακόμα και στην προβλεπόμενη διατροφή των παιδιών, τη θέρμανσή τους
  • Ελλείψεις απαραίτητων υλικών για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | laikiepitropizografou@yahoo.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |  Γραφεία : ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 18, Τηλέφωνο :   210 – 7778249

Σχόλιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου για τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2014

Για ακόμα μια φορά γίναμε θεατές του ίδιου έργου που παίζεται χρόνια τώρα και με τις νυν αλλά και με τις προηγούμενες διοικήσεις  σε πλήρη συμπόρευση με την δήθεν αντιπολίτευση. Δηλαδή, υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες να καλυφθούν άμεσα θέσεις εργασίας, τι κάνουμε: συνεχίζουμε – διαιωνίζουμε τις ελαστικές  μορφές εργασίας με συμβάσεις 8μηνων, δηλώνοντας πως εφ’όσον από τις κυβερνήσεις απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εως το 2016, αναγκαστικά για να λειτουργήσουν οι δομές, προσλαμβάνουμε εργαζόμενους με τέτοιου είδους συμβάσεις.

Πίσω από αυτή την λογική φυσικά αποκρύπτονται οι ευθύνες αυτών που υλοποιούν αυτή την πολιτική σε τοπικό επίπεδο όσο και αν ισχυρίζονται το αντίθετο. Μαζί λοιπόν με την διοίκηση που φυσικά ψήφισε τον προγραμματισμό συντάχθηκε και η παράταξη, Μαζί για την Πόλη μας (ΣΥΡΙΖΑ) υπερψηφίζοντας αλλά θέτοντας ταυτόχρονα και τις δήθεν ενστάσεις, όπως οτι θα έπρεπε να είναι μόνιμη η εργασία, πως μοναδική λύση θα είναι μια άλλου είδους κυβέρνηση, ξεχνώντας να μας πει πως δημοτικές παρατάξεις που στηρίχθηκαν – στηρίζονται από τον Σύριζα (η άλλη είδους κυβέρνηση που ευαγγελίζονται) μια χαρά εφαρμόζουν ελαστικές σχέσεις εργασίας και όπου μάλιστα δεν υπάρχουν τις εισάγουν! Το Κίνημα στην Πόλη καταψήφισε τον προγραμματισμό μεν αλλά παράλληλα αποπροσανατόλισε και έδωσε άφεση αμαρτιών στους δημάρχους προτείνοντας να πουν ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική λες και δεν γνωρίζουν οι δήμαρχοι τι είδους πολιτική εφαρμόζουν. Υπέρ τέλος ψήφισαν και όλοι οι «ανεξάρτητοι» που και ως «ανεξάρτητοι» δεν δηλώνουν διαφοροποίηση προς την ίδια πολιτική που υπηρετούσαν πιστά πριν την διαφοροποίηση τους από τις παρατάξεις τους. Έδειξαν καθαρά και με αυτόν τον τρόπο ότι η δήλωση ανεξαρτητοποίησης τους, δεν βασίζεται σε αλλαγή πολιτικής αλλά σε άσφαιρες κριτικές και δημιουργία συγχύσεων στο λαό για την πραγματική τους στάση.

H Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τον προγραμματισμό προσλήψεων τονίζοντας πως οι διαρκής και πάγιες ανάγκες του δήμου σε μόνιμο και σταθερό προσωπικό σε όλες τις δομές δεν μπορούν να υποκατασταθούν από τέτοιου είδους προσλήψεις με 8μηνα, 5μηνα κτλ. Αντίθετα η Λαϊκή Συσπείρωση αντιπρότεινε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτουν τις ανάγκες του δήμου έχοντας σταθερές σχέσεις εργασίας και όχι μια διαρκής αβεβαιότητα.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Φλεβάρη η συγκέντρωση των Κ.Ο. Ζωγράφου του ΚΚΕ στην αίθουσα του κινηματογράφου Αλέκα

Ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση των Κ.Ο. Ζωγράφου του ΚΚΕ για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές ο υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου να είναι ο Ανδρέας Καραβίδας, μέλος του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος στο απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο Ζωγράφου με το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ζωγράφου με τη Λαϊκή Συσπείρωση απηύθηνε σύντομο χαιρετισμό, τον οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις προσεχείς ημέρες σε video που θα αναρτηθεί συνημμένο στο παρόν άρθρο.

Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου Αλέκα, ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρική Επιτροπής του ΚΚΕ, βουλευτής και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, τόνισε πως

«Έχουμε το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα και θάρρος να ζητήσουμε σε αυτές τις εκλογές να μας εμπιστευθεί με μεγαλύτερο ποσοστό ο λαός του Ζωγράφου. Μπορούμε να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να του πούμε πως σταθήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα λαϊκά συμφέροντα. Το ΚΚΕ, οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» -μέλη και φίλοι- δεν υποχώρησαν μπροστά στις δυσκολίες.

Σας ζητάμε σήμερα στις εκλογές του Μάη να κάνετε πιο ισχυρό το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, πιο ισχυρή τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στην Περιφέρεια και το Δήμο, ώστε πιο ενισχυμένο μαζί με το λαό μας, με το εργατικό κίνημα, τους αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία, τις γυναίκες να οργανώσουμε την αντίσταση, τη διεκδίκηση για ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Να συμβάλουμε για να οργανωθεί η λαϊκή συμμαχία που θα αποτρέπει και θα ανατρέπει αντιλαϊκά μέτρα, θα συγκεντρώνει δυνάμεις για την ανατροπή, για τη λαϊκή εξουσία.Αυτή είναι η υπόσχεσή μας, αγώνας για τα καθημερινά, αγώνας για την τελική λαϊκή νίκη».

Ο Θανάσης Παφίλης ανέφερε πως οι εκλογές του Μάη για Ευρωβουλή, Περιφέρειες και Δήμους αποτελεί γενική πολιτική αναμέτρηση καθώς είναι ενιαία η αντιλαϊκή πολιτική που διαπερνά όλους τους μηχανισμούς σε Κεντρική και Τοπική Διοίκηση. Τόνισε ότι

«Ο λαός μας έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκφράσει με την ψήφο του την καταδίκη της ΕΕ και της πολιτικής της, την καταδίκη των κομμάτων που είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης τη θεωρούν μονόδρομο και υποτάσσονται σε αυτή».

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση του νέου δίπολου – δικομματισμού, τόνισε ότι

«Συγκρούονται για το ποιος θα διαχειρισθεί καλύτερα την καπιταλιστική κρίση και την ενδεχόμενη ανάκαμψη, για το ποιος στην πραγματικότητα θα είναι ο πιο καλός εκφραστής, ο εκλεκτός του κεφαλαίου και της ΕΕ. Όμως ο λαός μας δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της οξύτατης αντιπαράθεσης και να μην αντιληφθεί πως πίσω από αυτή κρύβεται η σύγκλιση σε στρατηγικά θέματα. Δυο πράγματα δεν αμφισβητούν: Τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, δηλαδή την πραγματική οικονομική εξουσία, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε έως εδώ».

Στη συνέχεια ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με το ΚΚΕ τόνισε ότι

«Ο λαός μας και οι λαοί της ΕΕ ζουν σήμερα αυτό που το ΚΚΕ είχε περιγράψει, πως η ΕΕ είναι η κόλαση για τους λαούς και ο παράδεισος για τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο. Γι’ αυτό πρέπει να τιμωρήσει με την ψήφο του όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που ένθερμα ή και με κάποια κριτική υιοθέτησαν τη λογική του ευρωμονόδρομου, κορόιδεψαν το λαό με την ΟΝΕ και τη σύγκλιση των επιπέδων τιμών, μισθών, κοινωνικών κατακτήσεων. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που προέκυψαν δεν αμφισβητούν την ΕΕ. Να απορρίψει τα διάφορα ρεύματα τύπου «Σχέδιο Β» του Αλαβάνου -αλήθεια τόσα χρόνια τι έλεγε; Να απομονώσει τους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής που δημαγωγούν κι αυτοί υποστηρίζοντας μια εθνικά ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ για να καλύψουν την εγκληματική φύση τους και ότι αποτελούν τσιράκια του συστήματος».

Απευθυνόμενος σε όλα τα λαϊκά στρώματα, ανεξάρτητα τι ψήφισαν, τόνισε ότι

«Λέμε καθαρά ακόμη κι αν διαφωνούν μαζί μας να ψηφίσουν ΚΚΕ, είναι η μόνη ψήφος που χωρίς παρερμηνείες θα εκφράσει την αντίθεση στην ΕΕ και στην ασκούμενη πολιτική».

Κάλεσμα Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου για έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου με θέμα την μετατροπή των συμβάσεων και των 86 συμβασιούχων εργαζομένων σε συμβάσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ.Δήμαρχο
Γεν.Γραμματέα Δήμου
Δημοτικές παρατάξεις
Σύλλογο εργαζομένων

Σε συνέχεια της ερώτησης που σας είχαμε υποβάλει στο Δ.Σ σχετικά με το ποιά στάση θα κρατήσει η διοίκηση του δήμου σε θέμα που αφορά την άσκηση ή μη ένδικων μέσων(έφεση), σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τους 86 συμβασιούχους εργαζόμενους , η απαντησή σας ήταν ότι ο Δήμος από τη μεριά του θα ασκήσει τα νόμιμα, δηλαδή έφεση κατα της απόφασης.

Για την παραπάνω κατάσταση εδώ και καιρό με συχνές ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις μέσα στο Δ.Σ έχουμε αναδείξει το θέμα αυτό . Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι πολύ συγκεκριμένη και απαίτει σοβαρές αποφάσεις του Δ.Σ. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το τι σημαίνει για τους εργαζόμενους ενδεχόμενη άσκηση ένδικων μέσων από πλευράς του δήμου, θα σημάνει την οριστική απόλυση τους και την συρρίκνωση των υπηρεσιών του δήμου και κατ΄ επέκταση την διευκόλυνση για την ιδιωτικοποίηση τους.

Για το λόγο αυτό :
Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ζωγράφου να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την λήψη απόφασης σχετικά με τη ΜΗ άσκηση ενδικών μέσων εναντίον της δικαστικής απόφασης και στη λήψη απόφασης σχετικά με την μετατροπή των συμβάσεων και των 86 συμβασιούχων εργαζομένων σε συμβάσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ- ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΜΑΚΗΣ- ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου 2014

Συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Ζωγράφου για το 2014 σε μια περίοδο που τα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας αγκομαχούν υπό το βάρος της αντιλαϊκής πολιτικής που βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους.

Η κατάσταση στον δήμο μας δεν διαφέρει από την συνολικότερη κατάσταση της χώρας, δίπλα στους χιλιάδες άνεργους στέκει ο απλήρωτος, λίγο πιο δίπλα αυτός που έβαλε λουκέτο στο μικρομάγαζο του και αυτός που ετοιμάζεται να το κλείσει. Λίγο παραπέρα ο συνταξιούχος που από τα λιγοστά λεφτά της σύνταξης πρέπει να θρέψει δυο και τρεις οικογένειες. Η εικόνα συμπληρώνεται
από τα δεκάδες χαράτσια, την φορολόγηση σε οτι κινείται και αναπνέει, το κομένο ρεύμα της ΔΕΗ, τις τεράστιες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία που ακόμα και αυτοί που κατάφερναν να τις πληρώνουν ετοιμάζονται να πάρουν το «έπαθλο» των κουτσουρεμένων  300 ευρώ αντί για σύνταξη. Παράλληλα με όλα αυτά ο δημότης καλείται να πληρώσει υπέρογκα δημοτικά τέλη,  τροφεία στους παιδικούς σταθμους για το παιδί του και ελάχιστους χώρους πρασίνου και άθλησης που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Ουσιαστικά και ο φετινός προυπολογισμός κινείται στην ίδια αντιλαική ρότα όλων των προηγούμενων, ενταγμένος στον κρατικό προυπολογισμό  και έχοντας παράλληλα και τον βούρδουλα της ασφυκτικής επιτροπείας – εποπτείας  του παρατηρητηρίου των ΟΤΑ,  από το υπουργείο Εσωτερικών που μπορεί να επιφέρει μέχρι και παρακράτηση των ΚΑΠ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις και στα πλάνα του μεσοπρόθεσμου. Η αναλογία των τελών προς την κρατική χρηματοδότηση προϋπολογίζεται στο 50% – 50%  σε σχέση με το 40%-60% του περυσινού προυπολογισμού και δείχνει την κατευθυνση που θα ακολουθείται από εδώ και πέρα. Τα όποια έργα αλλά και οι κοινωνικές δομές χρηματοδοτούνται από προγράμματα ΕΣΠΑ και οχι από τον κρατικό προυπολογισμό με άμεση συνέπεια να μείνουν μετέωρα και να μην υλοποιηθούν σε περίπτωση μη έγκρισης των προγραμμάτων. Ενώ τα ψίχουλα για τις επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών  βρίσκονται πραγματικά πολύ μακριά από τις ανάγκες και δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τα λειτουργικά έξοδα. Συνέχεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Στις 25/07/2013 η διοικούσα αρχή, δια χειρός του δημάρχου Καλλίρη, υπέγραψε την διαπιστωτική  πράξη απόλυσης των σχολικών φυλάκων προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δείχνοντας έτσι έμπρακτα ποια είναι η δικιά τους «ερμηνεία» στις τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στις ανακοινώσεις της ΚΕΔΕ.

Αυτή λοιπόν η «ερμηνεία» έδειξε πως, όχι απλά δεν υπάρχει η βούληση να έρθει σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική πολιτική, ανοίγοντας με τις απολύσεις διάπλατα τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις σε μια σειρά δομών του δήμου, αλλά σκόπιμα, θέλοντας να αδρανοποιήσει και να εγκλωβίσει την πάλη των εργαζομένων, άφηνε να εννοηθεί πως η λύση θα δίνονταν μέσω της ΚΕΔΕ, κάτι που από την πρώτη στιγμή η Λαϊκή Συπείρωση είχε αναδείξει ως ανέφικτο και αποπροσανατολιστικό.

Φάνηκε πως οι μεγαλοστομίες, τόσο από πλευράς ΚΕΔΕ, όσο και από πλευράς δημάρχου, καθώς και οι βαρύγδουπες δηλώσεις αγωνιστικότητας βρίσκουν τοίχο όταν συγκρούονται με την αστική νομιμότητα. Φάνηκε επίσης πως ο ρόλος τους δεν είναι άλλος από την πιστή εφαρμογή όποιων μέτρων – κατευθύνσεων έρχονται, χύνοντας παράλληλα και δυο τρία  ψευτικα δάκρυα για να συλληπηθούν τους απολυμένους, ενώ πίσω από την πλάτη τους κανονίζουν ήδη τους επόμενους.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου καλεί όλους τους εργαζόμενους του δήμου να μην περιμένουν να τους σώσουν οι ίδιοι που περνάνε τη θηλιά στο λαιμό τους. Να οργανώσουν την πάλη τους δίχως καμία αναμονή, στηριζόμενοι στα ταξικά σωματεία, στις επιτροπές αγώνα, στους μαζικούς φορείς,  κάνοντας πέρα όσους τους τάξανε λαγούς με πετραχήλια και αντ’αυτού είδαν απολύσεις, μειώσεις στους μισθούς, χαράτσια.

Καμία απόλυση – Κλιμάκωση του αγώνα – Πλήρης και σταθερή δουλειά για όλους – Αγώνας για την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής 

Σχόλιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου για τη χρηματοδότηση των τοπικών εντύπων

Σε απάντηση των δημοσιευμάτων για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθόριζε το κονδύλι για τις καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο του μαθητικού φεστιβάλ του δήμου και προς αποκατάσταση της αλήθειας , ξεκαθαρίζουμε ότι η πάγια θέση μας για τις καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο ήταν όλα τα χρόνια ΘΕΤΙΚΗ με στόχο να αναδεικνύονται οι δραστηριότητες των φορέων και των δυνάμεων που δρουν στην περιοχή και αυτή συνεχίζει να είναι.

Μάλιστα υπερασπιστήκαμε αυτήν την θέση παραβλέποντας το γεγονός ότι η πλειοψηφία των τοπικών ΜΜΕ , ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη εφημερίδα που προβάλλει μέσω του blog της, αυτό το δημοσίευμα, είτε αποσιωπούν, είτε διαστρεβλώνουν τις θέσεις και την δράση του συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ στο δήμο Ζωγράφου.

Με άξονα την πάγια θέση μας , κινηθήκαμε και στην συνεδρίαση της Ο.Ε , ζητώντας αναλυτικά την κατάσταση των εντύπων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν από το δήμο για την συγκεκριμένη καταχώρηση (ποσό ύψους περίπου 2500 ευρώ).

Η επανειλημμένη άρνηση και η επίκληση «άγνοιας» από την αρμόδια αντιδήμαρχο μας ανάγκασε να μην υπερψηφίσουμε και να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ , δεδομένο ότι δίχως στοιχεία δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το που καταλήγουν τα χρήματα των δημοτών του Ζωγράφου.

Είναι άξιον απορίας και στην κρίση του καθενός να αναρωτηθεί γιατί τόσος ντόρος και έμμεση επίθεση στο ΚΚΕ για την στάση που κράτησε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής…..

Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου