ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Η κυβέρνηση έπρεπε να έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα Υγείας – Η πορεία του Πολυτεχνείου είναι υπόθεση του κινήματος, μπορεί να γίνει με όλα τα μέτρα προστασίας