ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να στηριχθεί η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή

paidikos_stathmos

 

Ερώτηση για την πορεία και τους όρους υλοποίησης της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία των παιδιών προσχολικής ηλικίας κατέθεσαν προς την υπουργό Παιδείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Παπαναστάσης, Μανώλης Συντυχάκης.

Παραθέτουμε την Ερώτηση:

«Η επόμενη σχολική χρονιά σηματοδοτεί την τρίτη και τελευταία φάση υλοποίησης του μέτρου που ψήφισε και εν μέρει εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντάς τη η σημερινή της ΝΔ, με εντοπισμένους τους υποβαθμισμένους όρους υλοποίησης αφού διαδοχικά δεν εξασφάλισαν τις κτιριακές υποδομές και την αναγκαία χρηματοδότηση για την ουσιαστική, με ποιοτικούς όρους, εφαρμογή της.

Όχι μόνο δεν υπήρξε μέριμνα, με ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου Παιδείας, για την ανέγερση νέων Νηπιαγωγείων ώστε να καλυφτούν όλες οι ανάγκες και για τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων (παιδαγωγικού, ειδικού παιδαγωγικού, βοηθητικού), απεναντίας θεσμοθετήθηκαν μέτρα που προεξοφλούσαν τους δυσμενείς όρους υλοποίησης του μέτρου.

Από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το νόμο 4610/2019 δόθηκε η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση προηγούμενων ρυθμίσεων, για μαζική τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών παντού, ακόμα και σε αυλές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκρίθηκαν απαράδεκτες λύσεις, ακατάλληλοι χώροι όπως αίθουσες εκδηλώσεων σε σχολεία, βιβλιοθήκες και ό,τι άλλο μπορούσε να επιστρατευτεί σε βάρος τόσο της προσχολικής, όσο και εν γένει της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, του μαθητικού πληθυσμού και όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Για το επόμενο και τυπικά τελευταίο έτος εφαρμογής του μέτρου απομένουν 40 δήμοι, οι μεγαλύτεροι σε πληθυσμό, με σημαντικά προβλήματα, λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε αίθουσες, παλαιότητα κτιρίων κλπ.

Πέρα από τις διαχρονικές ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό (εκπαιδευτικό, βοηθητικό, καθαριότητας), την παλαιότητα και την ακαταλληλότητα των κτιρίων που ναρκοθετούν την ποιοτική αναβαθμισμένη παιδαγωγική διαδικασία, η πανδημία έφερε στο προσκήνιο με επιτακτικό τρόπο τους αρνητικούς αυτούς όρους που πλέον συνδέονται και με την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της κοινωνίας. Προβάλλεται ως επιβεβλημένη η μείωση της αναλογίας μαθητών – εκπαιδευτικών, η αποσυμφόρηση κτιρίων και αιθουσών, το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων κ. ά. Επομένως, αν τα μέτρα που ακολουθήθηκαν την προηγούμενη περίοδο για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κρίθηκαν ακατάλληλα, με τα δεδομένα μιας νέας ενδεχόμενης έξαρσης της πανδημίας είναι απαγορευτικά.

Ενώ θα έπρεπε να γίνει μια συνολική αναπροσαρμογή του σχεδιασμού, να αναθεωρηθούν απαράδεκτες λογικές στοιβάγματος των παιδιών όπως – όπως σε ακατάλληλους χώρους, κατατέθηκε σχέδιο νόμου από την κυβέρνηση, ενσωματώνοντας τις ΠΝΠ στις 13.4.2020 και 1.5.2020, που οδηγεί σε χειροτέρευση των όρων υλοποίησης της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, αφού μεταφέρει ολοκληρωτικά την ευθύνη στους δήμους.

Επιλέγει, δηλαδή, η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ζητήματα έλλειψης κτιριακών υποδομών καθιστώντας τους δήμους υπεύθυνους όχι μόνο για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών, αλλά και για τις προδιαγραφές καταλληλότητας, την τοποθέτηση, τον εξοπλισμό τους και τη χρηματοδότησή τους. Πέρα από το ζήτημα της χρηματοδότησης, που είναι πολύ σοβαρό, οδηγώντας σε ταξική κατηγοριοποίηση και υπονομεύοντας την υλοποίηση του μέτρου, αφού αυτή θα εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του κάθε δήμου, ως πλέον σημαντικό αναδεικνύεται και το ζήτημα του ελέγχου των προδιαγραφών καταλληλότητας των προκατασκευασμένων αιθουσών, που θα τους βαραίνει πλέον, απαλλάσσοντας τα αντίστοιχα υπουργεία από την αρμοδιότητα αυτή. Μια μεθόδευση επικίνδυνη για την ίδια την ασφάλεια των παιδιών, αφού θα καθορίζεται, πλέον, από την πραγματικότητα της αγοράς, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους, που θα αναγκαστούν οι δήμοι να ακολουθήσουν για να ανταπεξέλθουν σε μια ακόμα αρμοδιότητα που τους ανατίθεται.

Εν ολίγοις η κυβέρνηση επιδεινώνει περαιτέρω τους όρους υλοποίησης της 2χρονης και για τους δήμους που ακόμα δεν την έχουν υλοποιήσει, αλλά και για αυτούς που την εφάρμοσαν την τρέχουσα σχολική χρονιά, με προσωρινές, ευκαιριακές λύσεις που, με δεδομένη την κυβερνητική απραξία, φαίνεται να μονιμοποιούνται.

Ανεξάρτητα από τη στόχευση του μέτρου, απαιτούμε να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη που μεταθέτει ολοκληρωτικά την ευθύνη για την όλη διαδικασία διαγωνισμού, ελέγχου, έγκρισης καταλληλότητας, τοποθέτησης, χρηματοδότησης προκατασκευασμένων αιθουσών στους δήμους και να αναλάβουν το κράτος και τα συναρμόδια υπουργεία την ευθύνη τους.

Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και των προϋποθέσεων της 2χρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής στο σχεδιασμό, τις αναγκαίες υποδομές, το μόνιμο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό είναι ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και έτσι μόνο μπορεί να διασφαλίζεται ως καθολικό δικαίωμα όλων παιδιών και των οικογενειών τους.

Ερωτάται η κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει για:

– Να χρηματοδοτηθεί γενναία η υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής ώστε να ισχύσει καθολικά σε όλους τους δήμους, με αναβαθμισμένους και σύγχρονους όρους.

– Να σχεδιαστεί ολοκληρωμένα, με ευθύνη του κράτους, η ανέγερση νέων σύγχρονων, ασφαλών Νηπιαγωγείων, με όλους τους απαιτούμενους χώρους, υποδομές και μέσα.

– Για την πρόσληψη όλου του μόνιμου, αναγκαίου προσωπικού (παιδαγωγικού, ειδικού παιδαγωγικού, βοηθητικού) ώστε η παιδαγωγική λειτουργία να υπηρετείται πλέρια από το ανάλογο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό».