ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΠΡΟΣ:

  1. τον Πρόεδρο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου κ.Γεώργιο Γιαννακόπουλο

  2. τον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ κ.Δήμο Μπουλούκο

  3. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

     Ο Δήμος Ζωγράφου και συγκεκριμένα το ΝΠΔΔ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας προχώρησε πολύ ορθά πριν από περίπου δύο μήνες στο κλείσιμο των πολιτιστικών και αθλητικών του χώρων. Σήμερα οι πολίτες καλούνται να επιστρέψουν σταδιακά στην καθημερινότητά τους ενώ η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή τους.

    Δύο μήνες τώρα ως  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τη Λαϊκή Συσπείρωση δεν έχουμε λάβει  καμία ενημέρωση  σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και για τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Γι’ αυτό θα θέλαμε να θέσουμε  τα εξής ερωτήματα:

1) Ποιες μορφές από την αρχή της πανδημίας εφάρμοσε το ΝΠΔΔ (εργασία από το σπίτι-τηλεργασία, κλιμακωτές βάρδιες) σε σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων; Οι  υπάλληλοι που εργάζονται από το σπίτι έλαβαν την υποστήριξη που απαιτούσε η περίσταση (τεχνολογία, υποδομές);

2) Υπάρχει ικανό απόθεμα σε μάσκες, αντισηπτικά, χαρτικά για την προστασία των εργαζομένων του ΝΠΔΔ;

3) Πόσοι είναι οι υπάλληλοι καθαριότητας που απασχολούνται στο ΝΠΔΔ και σε ποιους χώρους συγκεκριμένα εργάζονται αυτοί; Κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας του ΝΠΔΔ; Αν ναι  πόσους υπαλλήλους χρειαζόμαστε; Με ποιες μορφές σκέφτεστε να καλύψετε αυτές τις ανάγκες;

4) Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα έπρεπε να έχουν ανοίξει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για ενήλικες και παιδιά άνω των 13 ετών. Γιατί δεν έχουν ανοίξει; Πότε πρόκειται να ανοίξουν;

5) Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα έπρεπε να έχει επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου για μαθητές άνω των 11 ετών, γιατί δεν έχει επαναλειτουργήσει; Πότε πρόκειται να ανοίξει; Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών που το Δημοτικό Ωδείο και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια ήταν κλειστά οι μαθητές πλήρωναν δίδακτρα;

   Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύουμε ότι σε συνθήκες πανδημίας, περισσότερο από ποτέ ο λαϊκός αθλητισμός και ο πολιτισμός προβάλλει ως ζωτική ανάγκη. Ζητούμε      άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν μετά  την πολύμηνη έλλειψη ενημέρωσης  και αιτούμαστε να συγκληθεί άμεσα και δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου.

Ζωγράφου    21/05/2020

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Καραμήτσου Αικατερίνη

Πετρόπουλος Γεώργιος