ΣΤΙΣ 21 ΜΑΗ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από τη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση