«100 χρόνια από τον Κόκκινο Οκτώβρη»

Nτοκιμαντέρ της ΤΟ Βόρειου Τομέα της Οργάνωσης Αττικής της ΚΝΕ

Σφάλμα
Σφάλμα. Το βίντεο δεν υπάρχει