ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Για τη διασφάλιση της δουλειάς των συμβασιούχων στον τομέα της Καθαριότητας των δήμων