ΚΝΕ

Στη δικτατορία του κεφαλαίου καμιά υποταγή! Διδασκόμαστε – συνεχίζουμε για την ανατροπή!