ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΜΕ

Επιστολή στους μαθητές για την 28η Οκτωβρίου