ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ομόφωνη απόφαση για μετονομασία της κεντρικής πλατείας σε «πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή»