ΤΟ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Να δοκιμάσουμε τη δύναμή μας! Μπορούμε να τους σταματήσουμε!