Με το ΚΚΕ περνάμε στην αντεπίθεση

Φυλλάδιο του Κόμματος για τις εξελίξεις