ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Όλοι στον αγώνα για να αποτρέψουμε το νέο έγκλημα – Όλοι στη 48ωρη απεργία