ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1.7.2013 ώρα 17.30 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΠΑΡΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ- ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
  • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1.7.2013 ώρα 17.30 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
TΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2107778249
2